Sebacil 7.5% Pour-on x 1L

Sebacil 7.5% Pour-on x 1L

Sebacil 7.5% Pour-on x 1L - Soluţie pour on pentru suine in tratamentul împotriva râiei şi infestării cu păduchi.
Compoziţie 100 ml soluţie conţin:
Substanţă activă: Foxim (n-butanol) 7,500 g;
Excipienţi: Patent blue V (E 131), isopropanol, n-butanol, ulei de parafină.
IndicaţiinTratamentul împotriva râiei (Sarcoptes scabiei var. suis) şi infestării cu păduchi (Haematopinus suis) la porc.
ContraindicaţiinSebacil 7,5% soluţie pour on nu va fi utilizat la animale bolnave, la animale foarte stresate sau î
timpul convalescenţei. Atenţie deosebită trebuie acordată câ
d produsul este utilizat la animale cu insuficienţă cardiacă, bronhospasm, predispoziţie la convulsii şi boli ale ficatului şi rinichilor.
Reacţii adverse
Î
cazuri izolate reacţii de iritaţie locală şi reacţii alergice au fost observate, î
special î
jurul locului de aplicare.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate î
acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.
Specii ţintă Suine.
Posologie pentru fiecare specie, căi de administrare şi mod de administrarenMod de aplicare: aplicare locală.
Doza este de: 1,5 g foxim / 50 kg greutate vie, care corespunde 20 ml Sebacil 7,5% pour-on / 50 kg greutate corporală.
Greutate corporală / Sebacil 7,5% pour on soluţien25 kg 10 mln26 - 50 kg 20 mln51 - 75 kg 30 mln76 - 100 kg 40 mlnSub 25 kg doza este de 0.4 ml per 1 kg greutate corporală (de exemplu: 4 ml pentru 10 kg greutate corporală) Sebacil 7,5% soluţie pour on.
Un singur tratament este suficient pentru combaterea păduchilor şi de obicei şi pentru terapia râiei . Î
cazuri grave tratamentul trebuie repetat după două săptămâ
i.
Pentru prevenirea râiei toţi vierii de reproducţie sunt trataţi de două ori pe an, toate scroafele matcă cu două săptămâ
i î
ainte de fătare şi toţi purceii la intrarea î
î
grăşătorie.
Recomandări privind administrarea corectă
Sub 25 kg doza este de 0.4 ml pe 1 kg greutate corporală (de exemplu: 4 ml for 10 kg greutate corporală).
Sebacil 7,5% soluţie pour on este o soluţie gata de utilizare aplicată local pe spatele animalului.
Sebacil 7,5% soluţie pour on . este administrat cu aplicatorul pour-on original sau cu o seringă automată de-a lungul coloanei vertebrale dintre urechi pâ
ă la baza cozii. La animalele la care râia auriculară este gravă este recomandat să se aplice un volum de 1-2 ml de Sebacil 7,5% soluţie pour on soluţie î
fiecare ureche.
Timp de aşteptare Suine, ţesuturi comestibile: 14 zile.
Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la î
demâ
a şi vederea copiilor.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă {EXP}.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 6 luni.
Atenţionări specialenPrecauţii speciale pentru utilizare la animale
A nu se administra substanţe inhibitoare ale colinesterazei, fenotiazine, relaxante musculare cu 10 zile î
ainte şi 10 zile după aplicarea denSebacil 7,5% soluţie pour on. Utilizarea simultană cu anestezice generale trebuie de asemenea evitată.
Ca toate organofosforicele, supradozarea accidentală poate conduce la efecte adverse şi simptome toxice cum ar fi scurgeri de salivă, nistagmus, diaree, bradicardie, rigiditate musculară, ataxie, tremurături, convulsii şi î
cele din urmă comă cu oprirea respiraţiei.
Terapia constă î
măsuri simptomatice şi administrarea antidotului, tratament cu atropină (doză standard: de la 0.1 mg/kg iv. sau im.).
Dozarea trebuie să fie adaptată î
funcţie de individ şi î
funcţie de gravitatea simptomelor. Tratamentul trebuie continuat pâ
ă salivaţia se opreşte şi trebuie repetat dacă simptomele reapar. Reactivatori de colinesterază pot fi administraţi după atropinizare.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Î
caz de contact accidental cu pielea solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Solicitaţi imediat sfatul medicului î
caz de toxicoză determinată de utilizarea necorespunzătoare.
Nu fumaţi câ
d utilizaţi produsul. A nu se utiliza produsul î
apropierea surselor de foc deschis. A nu se utiliza î
î
căperi care nu au ventilaţie corespunzătoare. Evitaţi contactul direct cu pielea şi ochii.
Purtaţi mănuşi câ
d utilizaţi produsul.
Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate î
conformitate cu cerinţele locale.
Distrugerea deşeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie î
tr-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare de către autorităţile competente.
Sebacil 7,5% soluţie pour on nu trebuie să fie deversat î
cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organism e acvatice. Sebacil 7,5% soluţie pour on este periculos pentru albine.

brand: Bayer