Fortekor Plus 5 / 10 mg, 30 tablete

Fortekor Plus 5 / 10 mg, 30 tablete

  • Livrare gratuita Livrare gratuita
  • Timp de retur Drept de retur 15 zile

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg comprimate pentru câini FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg comprimate pentru câinin
COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare comprimat conține:
Substanţe active:

Pimobenda
Benazepril


clorhidrat
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg comprimate
1,25 mg
2,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg comprimate
5 mg
10 mg
Excipienți:


Oxid brun de


fier E172

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg comprimate
0,5 mg

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg comprimate
2 mg

nPentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1.

FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate ovale cu dublu strat, alb și maro deschis, cu linie mediană pe ambele părți.
Comprimatele pot fi divizate î
jumătăți egale.

PARTICULARITĂŢI CLINICE
4.1 Specii ţintănCâini.
4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintănPentru tratamentul insuficienţei cardiace congestive datorate insuficienței valvei atrio-ventriculare sau cardiomiopatiei dilatative la câini. FORTEKOR PLUS este o combinație cu doză fixă și trebuie să fie folosit doar la subiecți ale căror semne clinice se tratează cu succes prin administrarea î
mod simultan a acelorași doze ale componentelor individuale (pimobendan și benazepril clorhidrat).
4.3 ContraindicațiinNu se utilizează î
caz de cardiomiopatii hipertrofice sau stări clinice î
care creșterea ritmului cardiac nu este posibilă din considerente funcționale sau anatomice (de exemplu stenoză aortică sau pulmonară).
Nu se utilizează î
caz de hipontensiune, hipovolemie, hiponatremie sau insuficienţă renală acută.
Nu se utilizează î
timpul gestației și lactației (vezi secțiunea 4.7).
Nu se utilizează î
caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.
4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintănNu există.
n4.5 Precauţii speciale pentru utilizarenÎ
cazul bolilor renale cronice, se recomandă verificarea stării de hidratare a câinelui î
ainte de î
ceperea terapiei şi monitorizarea creatininei plasmatice și a numărului de eritrocite î

ge pe parcursul terapiei.

trucât pimobendan se metabolizează î
ficat, produsul nu trebuie să fie administrat câinilor care suferă de insuficiență hepatică severă.
nEficacitatea și siguranța produsului nu au fost stabilite la câinii cu greutate corporală sub 2,5 kg sau sub 4 luni ca vârstă.
nPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalen nSpălați-vă pe mâini după utilizare.
nPersoanele cu hipersensibilitate cunoscută la pimobendan sau benazepril clorhidrat trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

caz de ingestie oral ă accidentală , solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
nFemeile î
sărcinate trebuie să aibă o grijă deosebită să evite expunerea orală accidentală, î
trucât s-a demonstrat că inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (ACE) afectează fătul î
cursul sarcinii la oameni.
n4.6 Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)nPimobenda
Î
cazuri rare, pot să apară un efect cronotrop pozitiv moderat și vomă. Aceste efecte depind, î
să, de dozaj și pot fi evitate prin reducerea dozei î
situaţiile respective.
Î
cazuri rare s-au observat tranzitoriu diaree, anorexie sau letargie.
nBenazepril clorhidratnUn număr redus de câini pot prezenta tranzitoriu vomă, lipsă de coordonare sau semne de oboseală. La câinii cu boală renală cronică, benazepril poate crește concentrațiile de creatinină plasmatică la î
ceputul terapiei. Creșterea moderată a concentrațiilor de creatinină plasmatică î
urma administrării inhibitorilor ACE este compatibilă cu reducerea hipertensiunii glomerulare induse de acești agenți, astfel î
cât nu există motive pentru oprirea tratamentului î
absența altor semne.
nFrecvența reacțiilor adverse este definită utilizâ
d următoarea convenție:
- foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse î
timpul unui tratament)n- frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)n- mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)n- rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)n- foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)n
4.7 Utilizare î
perioada de gestaţie sau lactaţie A nu se folosi î
perioada de gestaţie sau lactație.
Siguranța FORTEKOR PLUS nu a fost testată la câinii aflați î
perioada de reproducere, gestație sau lactație.
Studiile de laborator pe șobolani și iepuri cu pimobendan au demonstrat efecte fetotoxice la doze materno-toxice. Studiile de laborator pe șobolani și iepuri cu pimobendan nu au demonstrat efect î
ceea ce privește fertilitatea. Studiile de laborator pe șobolani au demonstrat că pimobendan se excretă î
lapte.
Studiile de laborator pe șobolani cu benazepril au demonstrat efecte fetotoxice (malformația tractului urinar fetal) la doze netoxice din punct de vedere maternal. Nu se cunoaște dacă benazepril se secretă î
laptele căţelelor aflate î
perioada de lactaţie.
n4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiunenLa câinii cu insuficiență cardiacă congestivă, benazepril clorhidratul și pimobendanul au fost administrate î
combinație cu digoxină şi diuretice fără interacțiuni adverse demonstrabile.
Î
studiile farmacologice nu s-a detectat interacțiune î
tre glicozidul cardiac ouabain și pimobendan. Creșterea contractilității inimii indusă de pimobendan se atenuează î
prezența antagonistului de calciu verapamil și β-antagonistul propranolol.
La oameni, combinația dintre inhibitorii de conversie a angiotensinei (ACE) și medicamentele antiinflamatorii nesteroidice (AINS-uri) poate duce la reducerea eficacității antihipertensive sau insuficiența funcției renale. De aceea, utilizarea concomitentă a produsului FORTEKOR PLUS cu AINS-uri sau orice alt medicament cu efect hipotensiv ar trebui să fie luată î
considerare cu atenție î
ainte de a utiliza astfel de combinații.
Combinația de FORTEKOR PLUS și alți agenți antihipertensivi (de exemplu, blocanții canalului de calciu, β-blocanții sau diureticele), anestezicele sau sedativele pot duce la efecte hipotensive suplimentare. Funcția renală și semnele de hipotensiune (letargie, slăbiciune, etc.) trebuie să fie strict monitorizate și tratate după cum este necesar.
Interacțiunile cu diureticele care economisesc potasiul, cum sunt spironolactona, triamterenul sau amiloridul, nu pot fi excluse. De aceea, se recomandă monitorizarea nivelelor de potasiu î
plasmă la folosirea de FORTEKOR PLUS î
combinație cu diuretice care economisesc potasiul, din cauza hiperkalemiei.
n4.9 Cantităţi de administrat şi calea de administrarenAdministrare pe cale orală.
Doza și schema de tratamentn nFORTEKOR PLUS este un produs de combinație fixă care trebuie utilizat numai la câinii care necesită ambele substanțe active care urmează să fie administrate concomitent la această doză fixă.
Gama recomandată a dozei pentru FORTEKOR PLUS este de 0,25 - 0,5 mg pimobendan per kg greutate corporală și 0,5 - 1 mg benazepril clorhidrat per kg greutate corporală împărțită î
două doze zilnice. Comprimatele FORTEKOR PLUS trebuie administrate pe cale orală, de două ori pe zi, la interval de 12 ore (dimineața și seara) și cu aproximativ 1 oră î
ainte de hrănire.
Comprimatele pot fi rupte de-a lungul liniei mediane.
Tabelul de mai jos poate fi utilizat pentru ghidare.
Greutatea
Concentrația și numărul comprimatelor de administrat

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg
câinelui (kg)
comprimate

comprimate


Dimineața

Seara
Dimineața

Seara
2,5 - 5
0,5

0,55 - 10
1

110 - 200,5

0,5
20 - 401

1
Peste 40 kg2

2
n4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caznÎ
caz de supradozare, câinele trebuie tratat î
funcție de simptome. Hipotensiunea reversibilă tranzitorie poate interveni î
caz de supradozare accidentală. Terapia va consta î
administrarea de perfuzie intravenoasă (perfuzii intravenoase) cu ser fiziologic izotonic cald, după cum este necesar.
n4.11 Timp de aşteptarenNu este cazul.
5.1 Proprietăţi farmacodinamicenBenazepril clorhidratul este un precursor care se hidrolizează in vivo î
metabolitul său activ, adică î
benazeprilat. Benazeprilatul este un inhibitor foarte eficient și selectiv al ACE, astfel că previne conversia angiotensinei I inactivă î
angiotensină II activă, reducâ
d î
felul acesta sinteza de aldosteron. Prin urmare, benazeprilul blochează efectele mediate de angiotensina II și de aldosteron, inclusiv vasoconstricția arterelor și venelor, retenția sodiului și a apei de către rinichi și e fectele de remodelare (inclusiv hipertrofia patologică cardiacă și modificările renale degenerative).
La câinii cu insuficiență renală congestivă, benazepril clorhidratul reduce presiunea sâ
gelui și sarcina de volum de pe inimă. Benazepril a prelungit timpul pâ
ă la agravarea insuficienței cardiace și pâ
ă la deces, a îmbunătățit starea clinică, a redus tusea și a îmbunătățit toleranța la mișcare a câinilor cu insuficiență cardiacă congestivă simptomatică produsă de boala valvulară sau cardiomiopatia dilatativă.
Pimobendanul, un derivat al benzimidazol-piridazinonei, este un agent non-simpatomimetic, non-glicozid, inotrop, cu proprietăți vasodilatatoare eficiente. Acesta crește sensibilitatea la calciu a miofilamentelor cardiace și inhibă fosfodiesteraza (de tip III). El prezintă, de asemenea, o acțiune vasodilatatoare prin inhibarea activității fosfodiesterazei de tip III.
5.2 Particularităţi farmacocineticenAbsorbțianDupă administrarea orală a pimobendanului singur, biodisponibilitatea absolută a ingredientului activ este de 60 - 63 %. Î
trucât această biodisponibilitate se reduce î
mod considerabil câ
d pimobendanul se administrează cu hrană sau la scurtă vreme după aceea, se recomandă tratarea animalelor cu aproximativ 1 oră î
ainte de hrănire.
După administrarea orală a benazepril clorhidratului singur , biodisponibilitatea sistemică este incompletă (~ 13 %) la câini datorită absorbției incomplete (38 %) și metabolismului de prim pasaj. Nivelele de benazepril scad rapid pe măsură ce medicamentul este metabolizat parțial î
benazeprilat de către enzimele hepatice. Nu există diferență semnificativă î
farmacocinetica benazeprilatului câ
d benazepril clorhidratul se administrează la câini hrăniți sau pe stomacul gol.
După administrarea orală a comprimatelor de FORTEKOR PLUS î
doză dublă față de cea recomandată la câini, nivelurile de vârf ale ambelor componente se ating rapid (Tmax 0,5 oră pentru benazepril clorhidratul și 0,85 oră pentru pimobendan), cu concentrațiile de vârf (Cmax) pentru benazepril clorhidratul de 35,1 ng/ml și 16,5 ng/ml pentru pimobendan. Nivelele de vârf ale benazeprilatului s-au constatat după 1,9 ore cu concentrații de vârf (Cmax) de 43,4 ng/ml.
DistribuțianVolumul de distribuție î
stare de echilibru este de 2,6 l/kg după administrarea intravenoasă a pimobendanului singur, indicâ
d faptul că pimobendanul s-a distribuit deja î
țesuturi. Media legării de proteinele plasmatice in vitro este de 93 %.
Concentrațiile de benazeprilat declină bifazic: faza inițială, rapidă, (t1/2 = 1,7 ore) reprezintă eliminarea medicamentului liber, pe câ
d faza terminală (t1/2 = 19 ore) reflectă eliberarea benazeprilatului care a fost legat de ACE, mai ales la nivelul țesuturilor. Benazeprilul și benazeprilatul sunt legate î
mod extensiv de proteinele plasmatice (85 - 90 %), iar la nivelul țesuturilor se regăsesc cu precădere î
plămâ
i, ficat și rinichi.
Administrarea î
mod repetat a benazepril clorhidratului duce la o ușoară bioacumulare a benazeprilatului (R = 1,47), starea de echilibru fiind obținută î
decurs de câteva zile (4 zile).
MetabolismulnPimobendanul se demetilează la modul oxidativ î
principalul său metabolit, O-dezmetil pimobendan.
Căile metabolice următoare sunt faza II, glucuronide și sulfați.
Benazepril clorhidratul este metabolizat parțial de către enzimele hepatice î
metabolitul activ benazeprilat.
EliminareanTimpul de î
jumătăţire plasmatică prin eliminarea de pimobendan dozat cu comprimate FORTEKOR PLUS este de 0,5 ore, î
concordanță cu clearance-ul ridicat al compusului. Principalul metabolit activ al pimobendanului se elimină la un timp de î
jumătățire plasmatică de 2,6 ore. Pimobendanul se excretă cu precădere î
fecale şi, î
tr-o măsură mai mică, î
urină.
Timpul de î
jumătățire plasmatică prin eliminarea de benazepril clorhidrat și benazeprilat, dacă se dozează cu comprimate FORTEKOR PLUS, este de 0,36 ore și, respectiv, 8,36 ore. Benazeprilatul se excretă pe căi biliare (54 %) și urinare (46 %) la câini. Clearance-ul benazeprilatului nu este afectat la câinii cu funcția renală insuficientă; de aceea, nu este necesară reglarea dozei de FORTEKOR PLUS la câinii cu insuficiență renală.

6.2 IncompatibilităținNu este cazul.
6.3 Perioadă de valabilitatenPerioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare: 18 luninOrice jumătăți de comprimate rămase trebuie să fie aruncate după 1 zi.
n6.4 Precauţii speciale pentru depozitaren nA se păstra la temperatură mai mică de 25°C.
Păstrați blisterul î
cutia de carton exterioară î
vederea protecției contra umezelii.
Orice jumătate de comprimat rămasă trebuie să fie așezată la loc î
blisterul deschis și păstrată (timp de cel mult 1 zi) î
cutia de carton originală, astfel î
cât să nu fie lăsată la vederea sau î
demâ
a copiilor.
n6.5 Natura şi compoziţia ambalajului primarnComprimatele de ambele concentrații se ambalează î
blistere de aluminiu/aluminiu introduse î
tr-o cutie de carton exterioară.
Comprimate de 1,25 mg/2,5 mg: mărimea ambalajului de 30 sau 60 comprimate.
Comprimate de 5 mg/10 mg: mărimea ambalajului de 30 sau 60 comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
n6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produsenOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat î
conformitate cu cerinţele locale.
DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE
nElanco Europe Ltd. ; Lilly House ; Priestley Road ; Basingstoke ; Hampshire ; RG 24 9NL ; Marea Britanie

brand: Elanco vanzator: petmart.ro in stoc
Fortekor Plus 1.25 / 2.5 mg, 30 tablete

Fortekor Plus 1.25 / 2.5 mg, 30 tablete

164 LEI info
Livrare gratuita
Fortekor 20 mg (21-80 kg), 14 tablete

Fortekor 20 mg (21-80 kg), 14 tablete

143 LEI info
Livrare gratuita
Cardisure, 5 mg 100 tablete

Cardisure, 5 mg 100 tablete

284 LEI info
Livrare gratuita
Libeo 10 mg, 120 tablete

Libeo 10 mg, 120 tablete

300 LEI info
Livrare gratuita
Vetmedin 2.5 mg, 100 capsule

Vetmedin 2.5 mg, 100 capsule

23%
327 LEI 255 LEI info
Reducere 72 LEI Livrare gratuita
Vetmedin 5 mg, 50 comprimate

Vetmedin 5 mg, 50 comprimate

23%
326 LEI 254 LEI info
Reducere 72 LEI Livrare gratuita
Vetmedin 5 mg, 100 capsule

Vetmedin 5 mg, 100 capsule

23%
417 LEI 325 LEI info
Reducere 92 LEI Livrare gratuita
CARDALIS 10 MG / 80 MG - 30 TABLETE

CARDALIS 10 MG / 80 MG - 30 TABLETE

10%
261 LEI 235 LEI info
Reducere 26 LEI Livrare gratuita
Canergy 100 mg 6 X 10 comprimate

Canergy 100 mg 6 X 10 comprimate

215 LEI info
Livrare gratuita
CARDALIS 5 MG / 40 MG - 30 TABLETE

CARDALIS 5 MG / 40 MG - 30 TABLETE

10%
196 LEI 177 LEI info
Reducere 19 LEI Livrare gratuita
Karsivan 100 mg 60 tablete

Karsivan 100 mg 60 tablete

165 LEI info
Livrare gratuita
Vetmedin 1.25 mg, 50 comprimate

Vetmedin 1.25 mg, 50 comprimate

22%
161 LEI 126 LEI info
Reducere 35 LEI Livrare gratuita
CARDALIS 2,5 MG / 20 MG - 30 TABLETE

CARDALIS 2,5 MG / 20 MG - 30 TABLETE

10%
137 LEI 124 LEI info
Reducere 13 LEI Livrare gratuita
Cardiovet 770 mg, 90 tablete

Cardiovet 770 mg, 90 tablete

16%
144 LEI 122 LEI info
Reducere 22 LEI Livrare gratuita
Karsivan 50 mg 60 tablete

Karsivan 50 mg 60 tablete

91 LEI info
Isemid 4 mg, caini 23 - 60 kg 10 comprimate masticabile

Isemid 4 mg, caini 23 - 60 kg 10 comprimate masticabile

26%
95 LEI 71 LEI info
Reducere 24 LEI
Libeo 40 mg, 120 tablete

Libeo 40 mg, 120 tablete

512 LEI info
Livrare gratuita
Isemid 2 mg pentru caini 11.5 - 23 kg 10 comprimate masticabile

Isemid 2 mg pentru caini 11.5 - 23 kg 10 comprimate masticabile

25%
64 LEI 48 LEI info
Reducere 16 LEI
Cardisure, 10 mg 100 tablete

Cardisure, 10 mg 100 tablete

525 LEI info
Livrare gratuita
Isemid 1 mg pentru caini 2.5 - 11.5 kg ,10 comprimate masticabile

Isemid 1 mg pentru caini 2.5 - 11.5 kg ,10 comprimate masticabile

26%
55 LEI 41 LEI info
Reducere 14 LEI