Byemite 1 L

Byemite 1 L

  • Livrare gratuita Livrare gratuita
  • Timp de retur Drept de retur 15 zile

Byemite 1 L - Concentrat emulsionabil utilizat pentru pulverizare la găini ouătoare î
tratamentul infestaţiilor cu căpuşe roşii.
Compoziţie nByeMite este un concentrat emulsionabil utilizat pentru pulverizare, limpede de culoare gălbuie pâ
ă la maro care conţine 500 mg/ml foxim.
Indicaţii nUtilizat la păsări î
tratamentul infestaţiilor cu căpuşe roşii (Dermanyssus gallinae) sensibile la organofosforice, î
halele de creştere a puicuţelor de î
locuire sau găinilor ouătoare, î
prezenţa animalelor.
Contraindicaţii A nu se utiliza î
fermele de pui de carne (broileri).
Reacţii adverse
Reacţii de stres determinate de pulverizare sau de reţinerea temporară de la hrănire pot cauza o scădere minoră a producţiei de ouă î
ziua următoare.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate î
acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.
Specii ţintă Găini ouătoare.
Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare şi mod de administrare nPregătiţi soluţia pentru pulverizare de 2000 ppm foxim prin diluţia a 100ml de produs medicinal veterinar la 25 L apă, amestecaţi bine. Aplicaţi cei 25 L din această soluţie prin pulverizare pe suprafaţa ce î
conjoară direct 1000 de găini şi unde paraziţii se ascund, de exemplu grilajul cuştilor, echipament auxiliar, stâlpi de metal, dispozitivele de alimentare cu furaj, banda conveior, locul pentru depunerea ouălelor (cuibare) etc. Utilizaţi un dispozitiv de pulverizare care să elibereze picături cu diametru mic. Este necesar repetarea trat amentului după 7 zile. Preparaţi soluţie apoasă proaspătă, î
ainte de aplicare. Cantitatea de soluţie pentru pulverizare va fi calculată atent iar î
treaga cantitate va fi aplicată pe suprafaţa luată î
calcul. Pentru a reduce impactul foximului asupra mediului î
conjurător numărul tratamentelor anuale ale halelor de păsări vor fi restricţionate la 2 tratamente pâ
ă la un total de 4 aplicări.
A nu se amesteca cu alte produse.
Perioada de valabilitate după diluare conform instrucţiunilor: 24 de ore.
Recomandări privind administrarea corectă Soluţia este pulverizată pe cuşti î
prezenţa păsărilor.
Timp de aşteptare nÎ
depărtaţi ouăle î
ainte de tratament. Î
depărtaţi ouăle deteriorate depuse î
ziua tratamentului şi î
aceeaşi zi după tratament.
Ouă: 12 orenCarne şi organe: 25 zile după al doilea tratament.
Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la î
demâ
a şi vederea copiilor.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar 6 luni.
Atenţionări speciale nPrecauţii speciale pentru utilizare la animale
A nu se pulveriza direct pe păsări. Î
depărtaţi furajul şi ouăle î
ainte de î
ceperea tratamentului. Orice resturi din cuibare vor fi î
depărtate î
ainte de pulverizare.
Se î
depărtează ouăle depuse î
timpul tratamentului şi î
aceeaşi zi după tratament.
Dezinfecţia, curăţenia şi omorârea acarienilor î
halele goale de păsări este o etapă importantă î
controlul Dermanyssus gallinae. Î
plus introducerea de noi căpuşe î
halele de păsări prin materiale contaminate sau personal, păsări sălbatice sau rozătoare, trebuie să fie prevenită. Utilizarea acestui produs trebuie să fie limitată la acele cazuri unde tratamentul este inevitabil, î
situaţiile câ
d infestarea cu Dermanissus este copleşitoare.
Produsul nu va fi pulverizat cu o lună de zile î
ainte de igienizarea planificată a halelor.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Foxim este un sensibilizator pentru piele şi puţin iritant pentru piele şi ochi. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul.
Foxim este un compus organofosforic. A nu se utiliza dacă sfatul medicului a fost să nu se lucreze cu asemenea compuşi. Dacă anterior v-aţi simţit rău după utilizarea unui produs care conţine un compus organofosforic, consultaţi medicul î
ainte de a lucra cu ac est produs şi prezentaţi medicului eticheta produsului.
Sfat pentru medic: intoxicaţia cu compuşi organofosforici au ca rezultat blocarea acetilcolinesterazei iar efectul este o activitate mai intensă a acetilcolinei. Apar următoarele simptome durere de cap, epuizare şi slăbiciune, confuzie mentală împreună cu vedere î
ceţoşată, salivaţie excesivă şi transpiraţii, crampe asemănătoare durerilor abdominale, senzaţie de apăsare î
piept, diaree, contracţia pupilelor şi bronhoree. Aceste simptome se pot dezvolta pâ
ă la 24 de ore după expunere. Î
lipsa unui tratament medical, intoxicaţia severă poate include spasme musculare, pierderea coordonări, dificultate extremă î
respiraţie şi convulsii, care pot conduce la pierderea cunoştinţei. A se trata simptomatic şi a se transfera de urgenţă la un spital dacă este suspicionată o intoxicaţie.
Acest produs este destinat pentru a fi aplicat de medicii veterinari, operatori care se ocupă cu dezinsecţia sau fermieri informaţi care sunt sfătuiţi de un medic veterinar. Produsul nu va fi utilizat fără a se purta echipamentul de protecţie aşa cum este specif icat mai jos câ
d se manipulează produsul sau se pulverizează soluţia. Utilizatorul se va conforma cu toate cerinţele privind îmbrăcămintea (echipamentul) de protecţie şi va urma toate recomandările privind siguranţă. Asiguraţi-vă că este disponibil un echipament de protecţie de rezervă î
cazul î
care unele elemente ale acestuia se vor deteriora. Nu trebuie să fie prezente î
hala de păsări alte persoane î
timpul pulverizări cu excepţia operatorului. Personalul nu trebuie să intre î
hala de păsări pâ
ă dimineaţa (sau la mai mult de 12 ore) după pulverizare.
Combinezon(echipament) de protecţie cu glugă: Categoria III, tip 4 (îmbrăcăminte etanşă la pulverizare) conform legislaţiei Europene. Mănuşile de protecţie vor fi strâ
se de manşeta salopetei cu bandă adezivă.
Masca de faţă şi filtrul: Acoperiţi complet faţa cu o mască completă î
combinaţie cu filtru A2P3 sau mai mare. Î
cazul apariţiei unui miros aromatic caracteristic produsului, verificaţi î
chiderea măşti şi/sau schimbaţi filtrul.
Mănuşile de protecţie: Mănuşi din cauciuc nitrilic conform cu EN 374, clasa de permeabilitate 4 (> 120 minute) sau mai mare.
Utilizaţi echipamentul de protecţie doar pâ
ă la timpul maxim de expunere care este specificat.
Produsul (concentrat emulsionabil) nEvitaţi contactul direct al produsului cu pielea. Schimbaţi mănuşile sau combinezonul de protecţie dacă există contact vizibil cu produsul. Î
cazul vărsării accidentale pe piele se va spăla cu apă şi săpun.
Î
caz de vărsare accidentală î
ochi se vor spăla cu apă din abundenţă.
Pulverizarea soluţiei
Evitaţi orice contact î
tre soluţia pulverizată şi piele î
timpul aplicării sau la dezbrăcarea echipamentului de protecţie. După dezbrăcarea echipamentului de protecţie se vor spăla mâinile cu apă şi săpun. A nu se reutiliza combinezonul de protecţie.
Păstraţi produsul şi soluţia pentru pulverizare departe de alimente, băuturi şi hrana animalelor. Câ
d se manipulează produsul sau soluţia pentru pulverizare a nu se mâ
ca, bea sau fuma.
Foxim este extrem de toxic pentru peşti şi nevertebratele acvatice. Pentru a reduce efectele foximului asupra mediului î
conjurător limitaţi numărul de tratamente asupra halelor de păsări la 2, de exemplu pâ
ă la un total de 4 administrări. Î
plus câ
d se împrăştie dejecţiile provenite de la animale tratate pe terenurile agricole o distanţă de siguranţă, 10 metri, trebuie păstrată faţă de apele de suprafaţă pentru a se evita expunerea mediului acvatic.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune Nu există.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz
Dublarea dozei recomandate nu a cauzat efecte adverse. Î
tr-un studiu î
care s-a folosit de 4 (patru) ori doza recomandată s-a observat că 60% dintre păsări strănută şi 8% dintre păsări au o perioadă tranzitorie de 2 zile î
care nu mai depun ouă.
Intoxicaţia cu organofosforice la găină poate fi tratată prin injectarea intramusculară a 0.5 pâ
ă la 1 mg de atropină pe kilogram greutate corporală.
Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz nOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate î
conformitate cu cerinţele locale. Foxim este extrem de toxic pentru peşti şi nevertebratele acvatice. Produsul nu trebuie să fie deversat î
cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.
Alte informaţii nFoxim este un inhibitor al enzimei colinesteraza (AChE) prezentă î
sinapsele nervoase. Î
condiţii fiziologice normale inhibiţia enzimei este ireversibilă. Acumularea postsinaptică de acetilcolină împiedică transmiterea impulsurilor normale din sistemul nervos al artropodelor. Este o fază marcată prin hiperexcitaţii şi convulsii, urmată de paralizie şi moartea parazitului. Foxim este eficient împotriva Dermanyssus gallinae.
Foxim este hidrolizat î
compuşi inactivi şi excretat î
cea mai mare parte prin urină.

brand: Bayer vanzator: petmart.ro in stoc
Dermanyguard, 5 L

Dermanyguard, 5 L

637 LEI info
Livrare gratuita
Olmix Mistral Layer, 25 kg

Olmix Mistral Layer, 25 kg

244 LEI info
Livrare gratuita
Tricho Plus, 30 plicuri/ cutie

Tricho Plus, 30 plicuri/ cutie

196 LEI info
Livrare gratuita
Tricho Plus, 250 g

Tricho Plus, 250 g

177 LEI info
Livrare gratuita
Boost X5, 350 capsule

Boost X5, 350 capsule

149 LEI info
Livrare gratuita
Recovery Caps, 350 capsule

Recovery Caps, 350 capsule

136 LEI info
Livrare gratuita
Globifly, 400 g

Globifly, 400 g

133 LEI info
Livrare gratuita
Hemolyt, 40 capsule/ 500 g

Hemolyt, 40 capsule/ 500 g

125 LEI info
Livrare gratuita
Forma-Vit, 100 tablete

Forma-Vit, 100 tablete

110 LEI info
Livrare gratuita
Supra Pills, 256 pilule

Supra Pills, 256 pilule

106 LEI info
Livrare gratuita
Dextrotonic, 500 ml

Dextrotonic, 500 ml

102 LEI info
Livrare gratuita
Trichocure, 40 tbl

Trichocure, 40 tbl

96 LEI info
Boost X5, 500 g

Boost X5, 500 g

95 LEI info
Carmine, 250 ml

Carmine, 250 ml

91 LEI info
Supervit, 40 plicuri duble

Supervit, 40 plicuri duble

88 LEI info
Digestal, 300 g

Digestal, 300 g

79 LEI info
Omniform, 250 ml

Omniform, 250 ml

77 LEI info
Ecocure, 250 ml

Ecocure, 250 ml

76 LEI info
Orovital, 250 ml

Orovital, 250 ml

76 LEI info
Fit Oil, 300 capsule

Fit Oil, 300 capsule

73 LEI info
Hemolyt, 40 capsule/ 250 g

Hemolyt, 40 capsule/ 250 g

70 LEI info
B-Chol, 250 ml

B-Chol, 250 ml

66 LEI info
Granule extra anticoccidiostatic, Versele-Laga Loft, 30 L

Granule extra anticoccidiostatic, Versele-Laga Loft, 30 L

61 LEI info
Ideal Pills, 100 pilule

Ideal Pills, 100 pilule

58 LEI info